top of page

Siivi Jõgi andragoogi portfoolio

Working Towards a Brighter Future

Avaleht: Welcome
J (5).jpg

Minust

Koolitajast andragoogini

Sellel veebisaidil kajastub minu koolitustegevuse analüüs täiskasvanute koolitajana. Alustasin koolitamistega suurest innustusest, et oma teadmisi ja oskusi teistega jagada. 2018. a. sügisel otsustasin oma koolitustesse teadlikumalt suhtuda ja professionaalsust tõsta. Selleks tegin läbi 8-kuulise koolitajate koolituse Tallinnas ning taotlesin  andragoogi kutse 6.taset mais, 2019.  Käesoleval hetkel olen 6.taseme "omanik". Sinu ees on kutse taotlemiseks loodud e-portfoolio ehk e-eneaseanalüüs.

LÜHIKE KOOLITAJATEE EELLUGU

Esmalt viisin läbi oma ettevõtte Dance&Travel-alt hispaania keele-, kultuuri-ja tantsualaseid koolitusi. 

2017. a  jätkasin teadlikumalt oma koolitajateed. Tegin ettevõtte nimemuutuse - Ava Maailm OÜ.

Jagan teistega seda, kuidas ma ise olen 7 keele õppimist kogenud; kuidas reisin - ja vahel lausa kodust väljumata (loe selle kohta lisa www.avamaailm.com alt). Ja muidugi jätkan hispaania keele õpetamisega - peamiselt intensiiv- ja eraõppega.

Ma teen seda, mida armastan ja jagan kõike teistega nii palju ja hästi, kui võimalik!

Avaleht: About Us

Kompetentsid, eneseanalüüs, CV

Kompetentside lehel kirjeldan ja analüüsin enda 6.taseme täiskasvanute koolitaja kompetentse: oma koolitusteema valdamist, täiskasvanuhariduse põhiprintsiipide järgimist koolitajatöös, täiskasvanud õppija väärtustamist ja eetiliste normide järgimist, koolitustegevuse valdkonna seaduste järgimist, tagasiside andmist õppijatele, korrektse keele ja  IKT (info-ja kommunikatsiooni)vahendite kasutamist.

Kõik eneseanalüüsi punktid koos tõendusmaterjaliga on eraldi välja toodud peamenüüs.


Vajadusel saab eneseanalüüsi lugeda dokumendina PDF-formaadis - vt peamenüüs "CV" alt , kustkohast on leitav ka CV koos koolitustegevuse kirjeldusega.

Isiklikult soovitan siiski eneseanalüüsiga tutvuda vastloodud e-portfoolio peamenüüde kaudu  - sest "Siivi Jõgi andragoogi portfoolio" sai hoole, armastuse ja põnevusega tehtud!

Head tutvumist!

Lecture

Õppeprotsess

Kirjeldan õppeprotsessi ettevalmistamist, läbiviimist, analüüsi ja hindamist. Vt peamenüüst "Õppeprotsessid" koos alammenüüdega.

Networking

Arendus- ja loometegevus

Toon näiteid koostöövõrgustikes osalemise ja enda ettepanekute kohta täiskasvanukoolituse valdkonnas. Vt peamenüüst "Arendus-ja loometegevus".

Women Holding Hands

Professionaalne enesearendus

 Analüüsin ennast koolitajana; kirjeldan enda vaimse ja füüsilise tasakaalu hoidmist, ning seda, kuidas end valdkondlike uuendustega kursis hoian. Vt peamenüüst " Enesearendamine".

Avaleht: Campaigns
bottom of page