Arendus- ja loometegevus

Olen loomult ühiskondlikult aktiivne, mulle meeldib kursis olla, arvamust avaldada ja olukorra/probleemi muutmiseks omapoolne panus anda.

Nii olen olnud koostöövõrgustikes aktiivne liige oma varasemates tegevustes (giiditöös ja ettevõtjana tegutsedes - kohaliku omavalitsuse, piirkondliku või Eestisiseste võrgustike töös).


Praegu, mil olen teadlikumalt lähenenud oma koolitajatööle täiskasvanukoolitust silmas pidades, on minu enda teadlikkus koostöövõrgustikest jm suurenenud viimase aasta jooksul palju.


Osalesin 13.03. 2019 täiskasvanuhariduse maakondlikul seminaril Valgas, kus olin ainus koolitajate esindaja ning tegin ettepanekuid koolituste nimede lihtsamaks muutmiseks. Probleemiks oli heade projektikoolituste tühistamine selle nime sisutühisuse või keerukuse tõttu. Ettepanek võeti vastu, kaasnes teiste osalejate poolne heakskiit.

Seminar oli minu jaoks kasulik ja informatiivne, millest sain koolitajatöö jaoks vajalikku informatsiooni (täiskasvanuhariduse statistika ja olukord Eestis ja kõrvutades Euroopaga, TÕN 2018 maakonna tegevuste kokkuvõtted, võrgustike tegevused täiskasvanuhariduse edendamiseks jm).


Seminari lõppu kavandatud lauaaruteludele ei jäänud kahjuks paljud osavõtnutest. Kuid see-eest kohalejäänute ajurünnakud olid huvitavad ning edasiviivad.

Tegin ettepanekuid KOV ja täiskasvanuhariduse arendamise teemadel (KOV kui eeskuju näitajad, ühtse koolitusregistri loomine, koolitusinfo koondamine). Lisaks leidsin uusi võimalikke koostööpartnereid, kes olid minu koolitusteemadest huvitatud.


Loometööna saan välja tuua enda kodulehe keskkonnas peetavat blogi (www.avamaailm.com), kus jagan oma teadmisi ja mõtteid enda koolituse teemadel (nt kuidas õppida keeli).

Kirjutasin Äripäeva Kirjastusse ingliskeelse mäluraamatu tõlkimise soovil, samuti olen kontakti võtnud GO Travel ettevõttega, et kirjutada neile reisi- ja keeleteemalisi jutte.


Olen rääkinud koolitusturu vajadustest erinevate tuttavatega, kes töötavad Töötukassas, Tartu Ülikoolis, turismiettevõtetes, SA Archimedes, Pärnu kolledži eakate ülikoolis. Samuti on koostööplaan tehtud Barcelona keeltekooliga Trans Word Idiomas, et viia läbi koolitus õppimistehnikatest õpetajatele ja õppijatele.

 

Tõendusmaterjalid (3)

Valga piirkondliku koostööseminari materjalid

Valga piirkondliku koostööseminari lauaarutelu märkmed

 
 

©2019 by Siivi andragoogi portfoolio. Proudly created with Wix.com

00 372 529 8974

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now