Creative Agency

Professionaalne enesearendamine

 

Minu tugevused ja arenguvajadused

See, mis asub meist tagapool ja see, mis asub meist eespool, on täiesti tühine võrreldes sellega, mis asub meie sees. -Oliver Wendell Holmes

Õpetaja/koolitaja rollis pean enda tugevuseks kompetentsust antud teemades, sihikindlust, põhjalikkust, pideva õppimise vajadust, head õpetamise ja selgitamise oskust, kuulamisoskust, empaatilise kaasaelamise võimet, täpset ja selget eneseväljendust, olukorra ja õppijate tunnetuslikkust, loovust, paindlikkust. Olen siiras ja entusiastlik. Jagan tunnustust ja inspireerin.


Arenguvajadustena näen enesekindluse, enesekehtestamise arendamist, esinemisjulgust suurema kuulajaskonna ees (alates 25 inimest), üldise professionaalsuse tõstmist täiskasvanute koolitajana, koostöö arendamist erinevates koostöövõrgustikes. Pean tööd tegema konfliktilahenduse ja läbirääkimiste oskuse arendamisel. Soovin tõsta stressitaluvust. Olen liialt enesekriitiline ja nõudlik enda suhtes, sageli maksimalist, mis toob mõnikord kasu asemel kahju. Vajan enam tasakaalukust ja rahu säilitamist keerulistes või ootamatutes olukordades.


Refleksiooni abil mõistan oma tegevust ja käitumist erinevates olukordades. Jälgin ja analüüsin enda õpetamistegevust. Teadvustan saadud kogemusi ja püüan muuta seda, mis vajab muutmist. Dialoogil õppijate, kolleegide, tuttavatega saan väärtuslikku tagasisidet. Uued olukorrad võivad tuua välja avastushetki iseenda käitumise või oskuste kohta. Arendan ennast pidevalt ja loon uusi käitumisviise. 

Tõendusmaterjalid (9)

KOMA koolitaja enesearengu isiklikud mapid

Eneseanalüüs hindamisratta meetodil

Konfliktikäitumise test

Kodune koolitusvaldkonna-alane kirjandus (1)

Kodune koolitusalane ja enesearendamise kirjandus

Hispaania keeleõppe materjalid

 
 

Füüsiline ja vaimne tasakaal

Kõige suurem jõud on sellel, kel on jõud enda üle. - Lucius Annaeus Seneca (4 eKr-65 pKr)

Füüsiline seisund on mul enese hinnangul väga hea. Olen teotahteline ja aktiivne, panustan palju tervislikku eluviisi – s.o. igapäevane liikumine looduses, treeningud (jooksmine/suusatamine/rattasõit, hommikune võimlemine, karastamine, jooga). Mulle meeldib enda seatud treeningeesmärke järgida.

Hommikused virgutused ja igapäevane liikumine annab energiat ning rõõmsat meelt terveks päevaks.


Vaimse ja emotsionaalse seisundi eest kannan hoolt pideva lugemisega (eneseabi raamatud, ilukirjandus, ajalugu, reise puudutav kirjandus). Pakun endale piisavalt puhkust taastumiseks. Mulle on olulised pereväärtused – kolm last, kes on juba teismelise- ja noore täiskasvanueas, on mulle headeks partneriteks, kaaslasteks. Vajan kahekesiolemist abikaasaga, jalutuskäike koeraga, väärtustan häid suhteid oma ema ja vendade ning sõpradega. Samas vajan sageli iseolemise hetki, kus soovin olla üksi oma mõtetega. Mediteerin, olen looduses või vaikuses, lasen loovatel hetkedel tulla - teen loovkirjutamist, harjutan kalligraafiat ja maalimist.


Vaimu rikastan veel kultuuri ja kunsti kaudu (teater, kino, kontserdid, näitused). Käin palju reisimas. Reise iseloomustab spontaansus, suhtlus kohalikega, seikluslikkus, kultuurivahetus.


Ühiskondlikult panustan vabatahtlikesse töödesse  (loomakaitse, Viljandi folk, talgud „Teeme ära“, Eesti Looduse Fondi talgud). Olen olnud rahvusvaheliste organisatsioonide liige (Couchsurfing, Workaway) üle 10 aasta. See on teisisõnu reisimine kodust lahkumata, sest oleme kodus võõrustanud reisiselle 27 erinevalt maalt. Ja mis on samuti üks minu koolituste teemadest  - nimega „Too maailm endale koju kätte“.


Rasketel hetkedel aitavad mind eneseabi raamatud, head tuttavad ja perekond, kellele toetun.


Vaimne, emotsionaalne ja füüsiline tervis käivad käsikäes – jälgin tervisliku toitumise suundasid juba aastaid.

 

Tõendusmaterjalid (5)

Couchsurfing-liikmena võõrustamas kodus jaapanlast Naotot

Viljandi Folgi vabatahtlik

Suusatamine Otepää maratoniradadel

Couchsurfing-tegevus. Prantsuse tüdrukutega Taagepera lossi ees

Elva Linnaraamatukogu seminar-loeng Couchsurfing-süsteemi toimimisest. Kuulutuse piltidel meie kodu "külalised" - korealane Heewon ja indoneeslane Nath

 

Uued suunad täiskasvanuhariduses

Õppimine on mulle täiskasvanueas pidevat väljakutset, rõõmu ja rahuldust pakkunud. Enesearendamine ja elukestev õpe annab energiat, positiivset elutahet ja uusi ambitsioone. Viimastel aastatel harin end palju iseõppimise teel – näiteks raamatute kaudu. Laenutan raamatuid, palju ostan isiklikuks tarbeks, lisaks eestikeelsetele tellin raamatuid Amazon.com´i kaudu või laen neid internetist alla.


Projektikoolitus OÜ 8-kuulisel täiskasvanute koolitamise kursusel käimine on avardanud märkimisväärselt täiskasvanuõppe maailma. See kõik on minu enese edasikoolitamise soovi süvendanud. Avastan aina uusi raamatuid, veebilehti, organisatsioonide tegevusi, millega soovin end kurssi viia.  Ootel seisvate nimekiri on juba üsna pikk. „Mida rohkem tead, seda enam tunned, kui vähe sa tead“ – minu arvates kehtib see levinud ütlus igasuguse õppimise kohta.


Uurin erinevaid kursuseid ja võimalusel ka osalen (sõltuvalt raha- ja ajaressursist). Vaatan televisioonist neid saateid, mis on minu koolitusvaldkonna põhised (mälutehnikad, hispaaniakeelsed-, viimasel kahel aastal  lisandunud itaalia- ja saksakeelsed programmid, dokumentaalfilmid, National Geographic kanal jm)


Internetist loen mind inspireerivate koolitajate uudiskirju: Dominic Colenso, Peep Laja, Ruti Kannelmäe, TED-talks jm, Vabaharidusliidu tegevus http://www.vabaharidus.ee/.


Ajalehes Postimees huvitavad mind arvamusküljed, poliitika ja hariduse olukord Eestis.


Jälgin Haridus- ja teadusministeeriumi, Andrase, EASi, kohalike omavalitsuste tegevust, Euroopa täiskasvanuhariduse suundasid EPALE veebiplatvormi kaudu.


Keeleõppe alaselt hoian end kursis uuenduslike teemadega keeleõppimise ja -õpetamise maailmas, jälgides  rahvusvaheliste võtmeorganisatsioonide tegevust - ICLLTL (International Conference on Linguistics, Language Teaching and Learning) ja Eaquals´ tegevused, mille eesmärgiks ja missiooniks on „Fostering excellence in language education across the world“ - ehk tugevdada keeleõppe alast haridust üle maailma.

Eaquals´i korraldatud konverentsil (11.-13.aprill 2019) olin osalejana kirjas kuni märtsikuuni, kuid tühistasin osavõtu seoses kvalifikatsioonieksami toimumise tõttu samal ajaperioodil.

Selle asemel kavatsen osaleda ICLLTL-i e-konverentsil (24.-25.apr 2019).

 
 

©2019 by Siivi andragoogi portfoolio. Proudly created with Wix.com

00 372 529 8974

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now